Praktische informatie

 

Werkwijze

Op diverse plaatsen in de regio West-Friesland houden de diëtisten van Dieet Compleet spreekuren.
Voor een overzicht van alle spreekuren, zie Spreekuren

U kunt zelf telefonisch een afspraak maken voor het dieetspreekuur.
Telefoonnummer 0229 – 295 528.
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 11:30 uur en 15:00 – 16:45 uur.
U kunt ook een e-mail sturen: info@dieetcompleet.nl of het contactformulier invullen.

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen.
Dit kan persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, via de e-mail of het contactformulier te worden gedaan. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Het is ook mogelijk een huisbezoek aan te vragen of telefonisch advies te vragen over uw dieet tijdens het telefonisch spreekuur.

Lees verder

 

Vergoedingen

Dieetbehandeling wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. De eerste drie behandeluren (8-12 consulten) per kalenderjaar worden vergoed.

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetbehandeling plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose CVRM.
In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico.

In sommige gevallen zijn extra uren dieetbehandeling opgenomen in een aanvullende polis. Indien er geen extra uren dieetbehandeling in uw zorgverzekering is opgenomen, zult u die kosten zelf moeten betalen.

 

Lees verder

Contactgegevens

Telefoon:

0229 - 295 528


E-mail

info@dieetcompleet.nl


Postadres

Nieuwe Steen 3
1625 HV Hoorn

Nieuws
GLI leefstijlcoaching start!

Wil je starten met de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)? Meld je snel nu aan voor Slimmer, welke in februari 2024 start in Blokker!

Lees meer!


Samenwerking

Dieet Compleet is een samenwerking aangegaan om de zorg rondom de patiënt met kanker en de (long) covid patiënt (CoFit) zo optimaal mogelijk te maken in West Friesland.

Lees meer!


Kids Fit

Kids Fit is een nieuw programma voor kinderen met overgewicht. Samen met een kinderfysiotherapeut en Dieet Compleet naar een gezond gewicht!

Lees meer!


Algemeen

Meer nieuws leest u op onze Facebookpagina:
fb

Locaties
Spreekuur locaties

 

locaties

Aangesloten bij

Dieet Compleet is aangesloten bij vele organisaties.

 

Meer info