Vergoedingen

In 2024 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,- per jaar (tenzij u een een hoger vrijwillig eigen risico heeft). Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg van tevoren uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Of kijk hier welke vergoeding van toepassing is bij uw verzekeraar: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Vergoeding vanuit Ketenzorg

Voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico (CVRM) is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd ‘ketenzorg’. Dieet Compleet neemt deel aan de CVRM keten. De huisarts/praktijkondersteuner regelt de verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan vergoed vanuit het basispakket en gaat niet ten laste van het eigen risico.

Verwijsbrief

Sinds augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. In sommige gevallen is toch een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De volgende zorgverzekeraars vereisen een verwijsbrief: CZ, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA.

Contracten

Dieet Compleet heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Voor consulten die buiten de basisverzekering en aanvullende verzekering vallen, gelden de volgende tarieven in 2024:
 Behandeling per 15 minuten  € 20,00
 Eerste consult (60 minuten)  € 100,00
 Kort 1e consult (45 minuten)  € 80,00
 Vervolgconsult (15 minuten)  € 20,00
 Vervolgconsult (30 minuten)  € 40,00
 Toeslag huisbezoek tot 10 km  € 15,00
 Toeslag huisbezoek tot 25 km  € 20,00
 Toeslag huisbezoek > 25 km  € 25,00
 Niet nagekomen vervolgconsult*  € 20,00
 Niet nagekomen 1e consult*  € 80,00
 Toeslag nota per post  €  3,00
Toelichting behandeltijd

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
Individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

* Annuleren afspraak

Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 24 uur van te voren), wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon: 0229 – 295 528, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail: info@dieetcompleet.nl, te worden gedaan.

Contactgegevens

Telefoon:

0229 - 295 528


E-mail

info@dieetcompleet.nl


Postadres

Nieuwe Steen 3
1625 HV Hoorn

Nieuws
Nieuwe groep Slimmer start!

Wil je starten met de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)? Meld je snel nu aan voor Slimmer, de kick-off vindt plaats op donderdag 13 juni bij MFC de Kreek!

Lees meer!


Samenwerking

Dieet Compleet is een samenwerking aangegaan om de zorg rondom de patiënt met kanker en de (long) covid patiënt (CoFit) zo optimaal mogelijk te maken in West Friesland.

Lees meer!


Kids Fit

Kids Fit is een nieuw programma voor kinderen met overgewicht. Samen met een kinderfysiotherapeut en Dieet Compleet naar een gezond gewicht!

Lees meer!


Algemeen

Meer nieuws leest u op onze Facebookpagina:
fb

Locaties
Spreekuur locaties

 

locaties

Aangesloten bij

Dieet Compleet is aangesloten bij vele organisaties.

 

Meer info